Kristus – vartai pas Tėvą
Paskelbta: 2019-06-27

Skulptoriaus Martyno Gaubo (2019 05 10 palaimintos) naujos Radviliškio Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčios durys – Kristaus, save vadinusio vartais (plg. Jn 10, 7) – simbolis. Jų fonas – netoliese esantis Kryžių kalnas – Šiaulių vyskupijos šventovė, aplankytas šv. popiežiaus Jono Pauliaus II, kuris vadinosi vardais dviejų savo pirmtakų […]