Šios tarptautinės katalikų draugijos veiklos Radviliškio parapijoje pradžia – 1997 m. lapkričio 23 d., kai surengtas susirinkimas ir įsteigtas Nuliūdusiųjų Paguodos prezidiumas. Nuo tada atlikta įvairių gerų darbų, siekiant pagrindinio tikslo – nešti Dievą ir tikėjimą kiekvienai sielai.

 

Į parapijos bendruomenę pakviesta ir aplankyta per 9480 parapijiečių. Organizuotos išvykos į „Gyvųjų akmenų“ atsinaujinimo dienų renginius. Dalyvauta programos „Atgaivink“ pakopose, piligriminėse kelionėse, atlaiduose, II eucharistiniame kongrese ir kitur.

 

Dabar Legione yra 13 aktyvių parapijiečių ir 350 maldos pagalbininkų. Lankomi ligoniai namuose ir ligoninėse, taip pat šeimos. Platinama religinė spauda. Kiekvieną dieną prieš šv. Mišias bažnyčioje giedamas Rožinis ir Gailestingumo vainikėlis. Evangelizuojami žmonės, teikiama dvasinė pagalba, aiškinamas Šventasis Raštas, meldžiamasi laidotuvėse. Kiekvieno mėnesio 13 d. legionierės vyksta į Šiluvą., budi naktinėje Švč. Sakramento adoracijoje Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Tvarko 15 kunigų kapus. Dalyvauja atlaidų procesijose, parapijos organizuojamose talkose, tarpininkauja kviečiant kunigą suteikti sakramentus ir pašventinti namus. Prieš šv. Kalėdas dalija kalėdaičius ir parapijos klebono sveikinimus. Plėtoja kitą veiklą pagal bendrą legiono šūkį: „Per Mariją prie Jėzaus“.