DSC00183

Parapijiečių širdis daugel metų džiugina Sumos choras. Subūręs įvairaus amžiaus, skirtingų užsiėmimų parapijos žmones, jis vis maloniai stebina darniu giedojimu, nuolat atnaujinamu repertuaru, dalyviu pasiryžimu ir geranoriškumu tam aukoti savo laisvo laiko valandas. Choras gieda šv. Mišiose, švenčių iškilmėse, įvairiuose religiniuose renginiuose bažnyčioje ir išvykose. Yra ne kartą sulaukęs gražių įvertinimų, šiltų padėkų.

Chorui  sumaniai, atsidavusiai vadovauja Alfonsas Giedra.