Parapijoje veikia nuo 1989 m. Šios organizacijos savanorės lanko ir prireikus globoja sergančius, senus ar vienišus parapijos gyventojus. Vykdo programą „Vaiko orumo išsaugojimas Lietuvoje“. Teikia pagalbą skurstančioms šeimoms – parūpina rūbų, maisto. Advento dienomis organizuoja akciją „Gerumas mus vienija“, kurios metu kviečia geros valios žmones aukoti vargingiau gyvenančioms šeimoms, vaikams, vienišiems ar ligotiems parapijiečiams. Ruošia šv. Kūčias vienišiems gyventojams. Aptarnauja Radviliškio ligoninės koplytėlę.