Parapijos registracijos nr.: 191067839

Adresas: Maironio g. 8, Radviliškis

Sąskaitos nr.:  LT137300010002569643

Tel., faksas: 8 422 51083; el. p.: info@radviliskioparapija.lt

Klebonas, kun. teol. lic.  Tadas Rudys, tel. 8 657 81158

„Caritas“ , vadovė Joana Daunorienė, tel. 8 616 56503

Marijos legionas, vadovė Janina Savickienė, tel. 8 647 35096

Vargonininkė Alfreda Spurgaitytė, tel.  8 675 03909

Jaunimo choras, vadovė Aurelija MorkūnaitėŠakėnienė , tel. 8 698 86397

Šeimos centras, vadovė Elena Stančikienė, tel. 8 623 41934

Šv. Damijono  jaunimo maldos  grupelė, vadovė Sandra, tel. 8 647 51894

Parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras,

vadovė Rita Pranė Vilimaitė, tel. 8 610 15002