Parapijos registracijos nr.: 191067839

Sąskaitos nr.:  LT137300010002569643

Adresas: Maironio g. 8, Radviliškis

Tel., faksas: 8 422 51083; el. p.: info@radviliskioparapija.lt

Parapijos raštinėje interesantai priimami: pirmadieniais 15.00-17.30; antradieniais – penktadieniais 9.00-13.00 ir 15.00-17.30; savaitgaliais prieš ir po šv. Mišių.

Klebonas, kun. teol. lic.  Tadas Rudys.

Vikaras altaristas,

kun. Edvardas Zeidotas.

„Caritas“ , vadovė Joana Daunorienė, tel. 8 616 56503

Marijos legionas, vadovė Janina Savickienė, tel. 8 647 35096

Vargonininkas, Alfonsas Giedra,

tel. 8 695 74083

Jaunimo choras, vadovė Aurelija Stončiuvienė, tel. 8 698 86397

Šeimos centras, vadovė Viktorija Savickė, tel. 8 652 97346