Kristus – vartai pas Tėvą

Skulptoriaus Martyno Gaubo (2019 05 10 palaimintos) naujos Radviliškio Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčios durys – Kristaus, save vadinusio vartais (plg. Jn 10, 7) – simbolis. Jų fonas – netoliese esantis Kryžių kalnas – Šiaulių vyskupijos šventovė, aplankytas šv. popiežiaus Jono Pauliaus II, kuris vadinosi vardais dviejų savo pirmtakų – šv. Jono XXIII, pradėjusio ir šv. Pauliaus VI, užbaigusio Vatikano II susirinkimą, šiandienės Bažnyčios gyvenimo būdą. Įraižytas ir popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje šūkis, o netoliese, Šeduvoje, nužudytą palaimintąjį Teofilių Matulionį primena paukštelis (jo paties dukterėčiai dovanotas įvaizdis). Tačiau svarbiausia čia – Biblija.  Dievo žinia mums – dvasinis valgis kiekvienam pro šias duris įeinančiam.