Šv. Mišių laikas

Sekmadieniais: 8.00 val.; 9.30 val.; 12.30 val.

 

 Šeštadieniais: 11.00 val.; 18.00 val.

 

 Šiokiadieniais: 18 val.