SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

Birželio 8 d. mūsų bažnyčioje Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Radviliškio miesto mokiniams suteikė sutvirtinimo sakramentą. Daugiau, kaip šimtas trisdešimt jaunų žmonių, priėmė Šv. Dvasios dovanas. O vyskupas bažnyčią pasiekė sėdėdamas arkliu kinkytame vežime.