Padėkos malda už choristus

 

LAPKRIČIO 22 D. MERGELĖ KANKINĖ ŠV. CECILIJA – MUZIKŲ IR ŠLOVINTOJŲ GLOBĖJA.
SEKMADIENĮ, KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖS DIENĄ AUKOSIME PADĖKOS AUKĄ UŽ MŪSŲ PARAPIJOS GIESMININKUS, – SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO CHORUS

cecilija