KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO IŠKILMĖ –

 

DEVINTINĖS. Birželo 7 d. parapijos tikintieji, chorai ir jaunimas iškilmingai žygiuodami miesto gatvėmis viešai paliudijo Eucharistijoje esantį Viešpatį. Švenčiausiojo Sakramento procesija buvo lydima giesmių, Dievo žodžio ir liudijimo, kad Dievas laimina mūsų miestą.