V EILINIS SEKMADIENIS
Paskelbta: 2014-02-08

Kalno pamokslo eilutės šiandien toliau tikrina mūsų širdies plotį ir gylį. Nepastebimai, lyg netyčia. Tarsi anie prieš savaitė iš klausyklų vilniję Jėzaus palaiminimai… Evangelistas Matas nesėdėjo prie Mokytojo kojų viršukalnėje ir neužrašė žodis žodin garsiojo pamokslo; nesinaudojo jis nė slaptu apaštalų archyvu. Kalno pamokslą iš paliktų Viešpaties žodžių lyg katekizmą […]

Pirmasis Jėzaus „atėjimas“ į šventyklą – Grabnyčios
Paskelbta: 2014-02-01

    Marija – Izraelio garbė ir puošmena; ji paaukodama kūdikį nuolankiai paklūsta šventyklos, nebeturinčios Sandoros skrynios, nuostatoms, nors ji pati yra Šventosios Dvasios šventykla, Naujosios Sandoros skrynia. Pagal Mozės Įstatymą, Jėzus tokiu būdu atperkamas, nors Jis pats yra  ne tik Izraelio, bet ir viso pasaulio Atpirkėjas. Jis atnešamas paaukoti […]

III EILINIS SEKMADIENIS
Paskelbta: 2014-01-25

Mt 4, 12–23 Ar jums nebuvo smalsu, kodėl Jėzus savo misiją pradėjo ne Izraelio sostinėje Jeruzalėje, bet toli nuo šiaurinės šalies dalies, Galilėjoje (plg. Mt 4, 15–17)? Galilėja buvo apsupta pagonių: iš vakarų pusės – finikiečių, iš šiaurės ir rytų – sirų, iš pietų – samariečių. Kodėl Dievas pasirinko tokią […]

II EILINIO LAIKO SEKMADIENIS
Paskelbta: 2014-01-20

    Kur esi Jėzau, kokiais keliais vaikštai, pakilęs nuo savo šiaudų guolio? Klausiame mes dabar skaudžiai besiskirdami su stebuklingu Kalėdų pasauliu. Šį klausimą kasmet diktuoja ne vien užgriuvusios kasdienybės pilkuma ir graudi švenčių nostalgija. Kalėdos, įsikūnijimo slėpinys, visuomet bus ypatingo Dievo artumo ir paprastumo ženklas. Ėdžiose paguldytą kūdikį galima […]

ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS
Paskelbta: 2014-01-02

Evangelistas Matas mums atpasakoja Jėzaus kūdikystės įvykį – pabėgimą į Egiptą. Juozapo ir Marijos situacija – skaudžiai aktuali: jie tampa pabėgėliais. Taip, kaip milijonams mūsų laikų šeimų, jiems tenka viską palikti ir persikelti į kitą kraštą dėl pavojaus kylančio iš žmogaus egoizmo ir žiaurumo. Tačiau Mato pasakojimas neakcentuoja įvykio tragiškumo. […]

IV Advento sekmadienis
Paskelbta: 2013-12-18

Kokia kurtinanti tyla prieš pirmuosius simfonijos garsus, o tamsa ar ne pati tamsiausia prieš audrą?.. Panašiai ir adventinis laukimas – paskutinį advento sekmadienį jis sunkiai pakeliamas. Šio sekmadienio Dievo žodis toks pat nenustygstantis kaip ir mes. Jis skuba pasidalyti džiaugsmu, kuriuo alsuoja išganymo lietaus ištroškusi perdžiūvusi žmonių širdžių žemė, ir […]