Gavėniškos nuotrupos apie tylą ir žodį
Paskelbta: 2014-03-29

PRISIKĖLIMO KELIONĖ Ištrauka iš Kristaus kančios pagal Matą 26, 59–63: „Tuo tarpu aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo neteisingo parodymo prieš Jėzų, kad galėtų jį nuteisti mirti, tačiau nerado, nors daug buvo atėję neteisingų liudytojų. Pagaliau išėjo priekin du ir tarė: „Šitas yra sakęs: „Aš galiu sugriauti Dievo šventyklą […]

Pažvelgti į šulinio gilumą…
Paskelbta: 2014-03-22

  Jei gyvenime dar nepatyrei susitikimo su Jėzumi, po kurio nustojai gėdytis savo gyvenimo, vadinasi, dar nežinai, kas yra atpirkimas. Šio sekmadienio skaitinių temą galima būtų įvardyti kaip nuostabą dėl atpirkimo. Įsivaizduok, kad esi sunkioje padėtyje. Tave ką tik išmetė iš darbo ir neturi už ką nusipirkti maisto. Su didžiausiu […]

Atsimainymas
Paskelbta: 2014-03-15

  „Po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno“ (Mt 17, 1). Taip prasideda šiandien skaitomas liturgijos pasakojimas apie Atsimainymą (Mt 17, 1-9). Mato minimo  „aukštojo kalno“ vertė yra teologinė o ne kalnotyrinė. Štai kodėl pasakojime apie Atsimainymą […]

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Paskelbta: 2014-03-08

  Kasmet pirmąjį gavėnios sekmadienį Bažnyčia primena Jėzaus gundymą dykumoje. Prie Jordano upės savo krikšto dieną Tėvo išpažintas kaip savo mylimasis Sūnus, Jėzus vedamas į dykumą pasitikrinti, ką reiškia tie žodžiai. Ką reiškia būti mylimuoju Dievo Sūnumi. Velnias kužda patarimą, beje, labai protingą ir logišką: būk stiprus, būk galingas, būk […]

VIII EILINIS SEKMADIENIS
Paskelbta: 2014-03-01

  Šiandien girdėtos Evangelijos ištraukos iš Kalno pamokslo (plg. Mt 6, 24-34) graikiškame originale bent šešis kartus nuskamba veiksmažodis merimnein, reiškiantis „nerimauti, rūpintis, jaudintis“.  Jis netapatus „apatijai“, kurią puoselėjo graikų stoikai, sekę filosofija, mokiusia išminčius būti abejingus gyvenimo permainoms, išlaikyti vidinę olimpinę ramybę. Tai nėra fatalizmas, pastebimas kitose filosofijose bei […]

Evangelija yra priešais tave!
Paskelbta: 2014-02-22

  VII EILINIS SEKMADIENIS Džiugu kalbėti apie tai, kad Dievo Karalystė auga. Šiandienos Evangelijoje Jėzus yra tikrasis šios Karalystės Atėjimas – pasako, po to daugina, didina, augina. Gavus į vieną skruostą – pasiūlyti skriaudiko paslaugoms ir antrąjį. Ne tik nelaikyti įsikibus to, ką neprietelius yra beatimąs, bet ir pridėti iš […]

VI EILINIS SEKMADIENIS
Paskelbta: 2014-02-15

Mt 5, 17 – 37 Krikščionybė yra meilės religija. Krikščioniška etika yra meilės etika. Meilė yra neįmanoma be klusnumo, kuris susieja mylinčiojo ir Mylimojo valią. Tačiau meilę pražudo prievartinė, o ne spontaniška valios sąjunga. Žmogus, kuris paklūsta Dievui verčiamas, iš tiesų Jo nemyli. Dievas nenori priverstinio garbinimo, jam patinka tik […]