Sekminės
Paskelbta: 2014-06-07

  DVASIA VIENIJA ĮVAIROVĘ Apd 2, 1–11; 1 Kor 12, 3b–7, 12–13; Jn 20, 19–23 Nereikia tikėtis, kad evangelistas Lukas aprašytų Sekmines tarsi koks žurnalistas. Šis stebuklingas įvykis panašiai kaip Jėzaus prisikėlimas iš pačių pagrindų perkeitė ir apsčiai užliejo žmoniją. Šventoji Dvasia tarsi žaibas iš dangaus įžiebia žemėje Dievo ugnį. […]

DANGUN ŽENGIMO LIUDYTOJAI
Paskelbta: 2014-05-31

  Apd 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Lk 24, 46–53 Beveik ketvirtadalį Naujojo Testamento sudaro artimo apaštalo Pauliaus draugo evangelisto Luko raštai, Evangelija ir Apaštalų darbai. Apaštalų darbų pasakojimą Lukas pradeda tuo pačiu epizodu, kuriuo užbaigiama jo Evangelija. Regimai Viešpaties žengimas į dangų Lukui buvo ypač svarbus įvykis. Šios dienos […]

V VELYKŲ SEKMADIENIS
Paskelbta: 2014-05-17

  Krikščionys turi liudyti savo tikėjimą Krikščionys yra Dievo tauta – liudytoja, turinti pranašiškąją ir ganytojiškąją atsakomybę. Apaštalas Petras žino, jog Kristus panoro iš šios tautos parinkti žmones ir per jų tarnystę sakramentų ženklais toliau ugdyti bei statydinti Dievo tautą. Evangelijoje Jėzus sako, jog įtikėjusieji „darys darbus, kuriuos aš darau“. […]

II Velykų sekmadienis
Paskelbta: 2014-04-26

    Jn 20, 19–31 Evangelijoje rašoma, kad apaštalai labai apsidžiaugė išvydę prisikėlusį Viešpatį (plg. Jn 20, 20). Pirma jie susirinkę užsirakindavo, baimindamiesi, kad ateis ir jų eilė suėmimų ir bausmių bangoje. Ir štai mokiniams išgyvenant šiuos rūpesčius tarp jų atsirado Jėzus, drauge atnešdamas džiaugsmą ir ramybę. Tik vieno apaštalo […]

ŠV. VELYKOS
Paskelbta: 2014-04-19

  Svarbiausioje mūsų tikėjimui vietoje, prie atidaryto ir tuščio Jėzaus kapo, normalūs dalykai apverčiami žemyn galva. Nes argi tai normalu, kad pirmasis žmogus, kurį Jėzus po savo prisikėlimo susitiko, yra moteris? Negana to, ir dar kokia moteris! Visos šių dienų moralinės instancijos turėtų imti kaukti, kad Jėzus pirmiausia pasirodė kažkokiai […]

Kristaus įžengimas į Jeruzalę
Paskelbta: 2014-04-12

  Šešioms dienoms belikus iki Velykų, Viešpats Jėzus atėjo į Jeruzalės miestą,  kur jį pasitiko vaikučiai. Rankose jie laikė palmių šakeles ir skardžiai šaukė:   – „Osana aukštybėse! Garbė tau, kad ateini, didžiai gailestingas!“ – Atsiverkite, didieji vartai, atsidarykite, nedylančios durys, kad įeitų garbės Karalius! „Kas yra tas garbės Karalius?“ […]

Jėzus verkia
Paskelbta: 2014-04-05

Jn 11, 1–45 Štai scena, kuri sukrečia, scena, paliekanti be žado. Scena, kurioje nebežinai ką veikti – Jėzus verkia. Verkia tuomet, kai atrodo, stebuklas po poros sekundžių… Jėzus verkia, ir taip Jis drauge su visa žmonija išreiškia tą skausmą, kurį patiria žmogus, netekęs savo artimo, netekęs dalies savęs paties, dalies […]