Įkelti varpai!
Paskelbta: 2014-07-20

  2014 m. liepos 17 d. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčios rekonstruotame bokšte suskambėjo naujieji varpai!  

SUTVIRTINIMO IŠKILMĖS
Paskelbta: 2014-07-11

2014 m. birželio 25 d.

DEVINTINĖS
Paskelbta: 2014-06-24

Savo tautą Dievas rinktiniais kviečiais valgydina, uolų medumi ją maitina

Padėka Aukščiausiajam
Paskelbta: 2014-05-31

  Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos 1988-1993 metų laidos diplomantai š. m. gegužės 27 d. Bartninkų parapijoje, Suvalkijoje susirinko į Padėkos šv. Mišias, – mielų studijų, gražių prisiminimų ir džiaugsmo šventę. Susitikimo proga visi kartu pasidžiaugė dėl atrasto savojo pašaukimo ir kelio, kuriuo eina jau 21 metus. Nuotraukose – akimirkos iš […]

Šv. Valentino d. popiežius susitiko su sužadėtiniais
Paskelbta: 2014-02-15

  2014-02-14   EPA nuotrauka Vasario 14 d. Bažnyčia mini šv. Valentiną, ketvirtojo amžiaus pradžioje dėl tikėjimo ir ištikimybės Kristui nužudytą vyskupą. Jis gyvybę paaukojo sulaukęs gilios senatvės, tačiau per visą savo ilgą gyvenimą buvo jaunimo draugas ir dvasinis vadovas, dėl to vėliau jį ėmė ypatingai gerbti jaunimas, ypač santuokai […]

Kristaus paaukojimas – Grabnyčios
Paskelbta: 2014-02-05

Grabnyčios, dar vadinama Pašvęstojo gyvenimo diena – katalikų šventė, švenčiama vasario 2 dieną. Šventė simbolizuoja Jėzaus paaukojimą ir jo motinos Marijos palaiminimą bažnyčioje. Pagal Mozės įstatymą praėjus 40 dienų po gimimo tėvai Jį atnešė į Jeruzalės šventovę  paaukoti ir pašvęsti Dievui. Juos pasitiko Simeonas, kuris palaimino tėvus, įvykdžiusius savo pareigą  

Padėkos vakaras geradariams
Paskelbta: 2014-01-19

  Sausio 17 dieną Radviliškio parapijos bendruomenės socialiniame centre surengtas Padėkos vakaras, skirtas naujųjų parapijos bažnyčios varpų gamybos projekto rėmėjams. Renginyje dalyvavo rajono savivaldybės meras Darius Brazys, jo pavaduotojas Kazimieras Augulis, administracijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Ivanauskytė, Radviliškio miesto ir Radviliškio seniūnijų seniūnai Leonas Grigaliūnas, Vidmantas Tamošiūnas, architektai Alfonsas Vilčinskas ir […]